Sri Lanka

Het Vikalpa bijenproject: inzichten van projectmanager Chamila Jayasundara

In dit interview met Chamila Jayasundara, de projectmanager van het Vikalpa-project, verkennen we haar motivatie, bijdragen en de uitdagingen die ze heeft ervaren. Het Vikalpa-project richt zich op bijenteelt en heeft als doel nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen met de gemeenschap, evenals het trainen en opleiden van bijenboeren voor duurzame landbouwpraktijken.

Chamila’s bijenteelt-passie: Een impactvol avontuur in het Vikalpa-project

Chamila is super enthousiast over het Vikalpa-project omdat ze een grote interesse heeft in bijenteelt en altijd nieuwe dingen wil leren. Ze vindt het geweldig dat ze met haar team nieuwe bijenkennis kan opdoen die ze kan delen met anderen. Maar wat haar echt motiveert, is het trainen en opleiden van bijenboeren en het zien van hoe het hun leven verbetert. Het geeft haar veel voldoening om te zien dat ze een positieve impact heeft op de lokale gemeenschap.

Het overwinnen van uitdagingen

Ondanks de uitdagingen die het Vikalpa-project heeft ondervonden, zoals de impact van het Sacbrood-virus op bijenkolonies, heeft Chamila’s toewijding en voortdurende inspanning het project geholpen om goede resultaten te behalen. Terwijl veel kolonies verloren gingen, zijn er dankzij haar inspanningen en die van haar team tot op de dag van vandaag meer dan 100 kolonies in het project. Chamila moedigt boeren aan om door te gaan met bijenteelt door hen te informeren over de vele voordelen die het biedt. Het succes van het project heeft ook geleid tot een groeiende interesse en deelname van bijenboeren.

Chamila heeft verschillende acties genomen om de bijenkolonies te laten groeien, zoals het introduceren van modderboxen, PVC-hulpmiddelen en recepten voor pollenvervangers. Haar doel is om de bijenkorven geschikt te maken voor de droge gebieden. Een van haar mooie ideeen die tot stand is gekomen is het telen van zonnebloemen op het kantoorgebouw. Ze heeft dit geïntroduceerd als een manier om arme bijenboeren te ondersteunen bij het vergroten van hun kolonies. Ze verstrekt gratis zaden aan deze boeren en moedigt hen aan om bijenvriendelijke gewassen te telen in hun eigen moestuinen. Daarnaast heeft ze met succes lokale boeren overtuigd dat het ook in deze droge zones mogelijk is om verschillende meerjarige planten te laten groeien.

Toekomstige uitdagingen

Chamila vertelt dat ze milieu- en klimaatveranderingen als de grootste uitdagingen ziet voor het project. Onverwachte omgevingsfactoren kunnen de doelstellingen van het project beïnvloeden. Daarnaast vormt het gebrek aan basisopleiding van de lokale ondernemers soms een uitdaging bij het produceren van technisch gekwalificeerde imkers. Persoonlijk ondervindt Chamila beperkingen in haar communicatie in het Engels, wat haar zoektocht naar nieuwe kennis bemoeilijkt.

Een online marktplaats en samenwerking tussen bijenboeren

Chamila stelt voor om een online marktplaats voor bijenteelt te ontwikkelen, waar boeren op het platteland verbinding kunnen maken. Dit zou de boeren in staat stellen om hun producten rechtstreeks aan klanten aan te bieden en hun inkomen te verhogen.

Ze pleit ook voor het ontwikkelen en versterken van banden tussen succesvolle bijenboeren in Sri Lanka en de arme bijenboeren in het project. Deze samenwerking zou de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen, wat uiteindelijk een positieve impact kan hebben op de mensen uit de omgeving.

Het Vikalpa-project, onder leiding van projectmanager Chamila Jayasundara, heeft zich gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de bijenteeltgemeenschap. Chamila’s toewijding en inspanning hebben geleid tot succesvolle resultaten, ondanks uitdagingen zoals het Sacbrood-virus. Haar suggesties voor het ontwikkelen van een online marktplaats en het bevorderen van samenwerking tussen bijenboeren getuigen van haar voortdurende inzet om de levensomstandigheden van arme mensen te verbeteren door middel van duurzame landbouwpraktijken. Als Sampath Foundation zijnde, zijn we heel blij met de goede inzet van mensen zoals Chamila!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen! Schrijf je hier in.

Nieuwsbrief archief

Benieuwd wat je van ons kan verwachten?

Lees hier voorgaande nieuwsbrieven.

Laat je inspireren

Schrijf je in en ontvang verhalen van moedige mensen in Sri Lanka in je mailbox.