Sri Lanka

Overgang naar biolandbouw met compost

Van kunstmest naar compost

Door de financiële problemen in Sri Lanka is er voor de boeren geen of nauwelijks kunstmest beschikbaar. Dat betekent dat ze over moeten schakelen naar het alternatief van biologische teelt met gebruik van organische meststoffen, zoals compost. Compost kun je relatief goedkoop maken met gebruik gewasresten van eigen bedrijf, organisch afval en dierlijke mest.

Het vraagt echter wel kennis en ervaring en apparatuur om deze producten te verkleinen, het composteringsproces te monitoren met meters en de composthopen op tijd goed om te zetten en mengen voor een gelijkmatig composteringsproces.

Trainingen vanuit PUM

In het kader van het project organic farming worden kleine boeren in de regio Wellawaya en Tanamawyla daarin getraind en geholpen met gereedschappen en apparatuur.

In juli heeft Herman Krebbers, adviseur met ondersteuning van PUM, een bezoek gebracht aan de telers om de voortgang van het compost maken te bekijken en bespreken. Maar belangrijk ook om de toepassing van de compost in de biologische teelt te ondersteunen en knelpunten op te sporen.

Start composthopen

In maart is gestart met de eerste ronde compost maken. Door Artharchaya Foundation zijn met medewerking van GLORDC en adviseurs van het ministerie van landbouw trainingen verzorgd in het maken van compost. Deze composthopen waren in juli gereed voor gebruik. Ze bleken goed geslaagd. Mede door beperkingen in transport, vanwege het brandstoftekort, kon de begeleiding van de vier belangrijkste boeren niet optimaal worden uitgevoerd en is de monitoring van het composteringsproces niet precies gevolgd. Mogelijk is de temperatuur niet steeds de vereiste 60 graden geweest en hebben onkruidzaden en ziektekiemen kunnen overleven. Maar dat moet de toepassing in het veld weergeven.

Composteringsproces versnellen

In juli zijn 4 hakselaars aangeschaft om alle producten kort te kunnen hakselen en daarmee het composteringsproces te versnellen en het regelmatig mengen van de composthopen gemakkelijker te maken. Dit functioneert nu goed voor de tweede ronde.

Verbeteren bodemvruchtbaarheid

Compost is een belangrijke meststof voor de bioteelt. Het heeft vooral tot doel de algemene bodemvruchtbaarheid te verbeteren, waardoor de bodem meer vocht en mineralen kan vasthouden en afgeven voor gewasgroei. Voorwaarde is dan wel dat de bodembiologie en bodemstructuur in orde is.

Bij veldinspecties bleek dat dit vaak niet optimaal te zijn. Mede veroorzaakt door ondiepe methoden van grondbewerkingen, waardoor de ondergrond is verdicht en moeilijk beworteld. Daarnaast bevat de compost relatief weinig meststoffen ten opzichte van kunstmest. Gebruik van bodemanalyses, een bemestingsplan en langjarige juiste doseringen van hoge compostgiften is daarom voor deze boeren belangrijk, maar moeilijk.

Vervolg compost-project

Het effect van compost is op korte termijn vaak niet goed zichtbaar, vanwege de lage bemestingswaarde aan mineralen. Hopelijk kunnen we de telers toch overtuigen met demoveldjes van het nut van compost gebruik. Een combinatie van compost met aanvullend lage dosering van bepaalde kunstmest en het telen van stikstofbindende groenbemesters als klaver en lucerne is de volgende uitdaging. Ons plan is dan ook de kleine boeren daarbij de komende tijd voort te helpen!

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen! Schrijf je hier in.

Nieuwsbrief archief

Benieuwd wat je van ons kan verwachten?

Lees hier voorgaande nieuwsbrieven.

Laat je inspireren

Schrijf je in en ontvang verhalen van moedige mensen in Sri Lanka in je mailbox.