Sri Lanka

GreenGrow Solutions

GreenGrow Solutions in het kort

In Wellawaya en Thanamalwila lijden veel mensen aan de chronische nierziekte (CKD), waarvan de oorzaak niet is vastgesteld. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de slechte waterkwaliteit, veroorzaakt door het overmatige gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, hier een rol in speelt. Een verbod op deze producten leidde tot veel problemen in het land waaronder grote voedseltekorten. We zijn GreenGrow Solutions gestart in samenwerking met Wilde Ganzen met als doel het bevorderen van duurzame landbouwmethoden. We focussen op de volgende drie onderdelen:

  1. Compost als vervanging voor kunstmest
  2. Moestuinieren om voedseltekort tegen te gaan
  3. Verbeteren van de waterkwaliteit

Uitdagingen bij de start van organische landbouw

Bij de start van dit project was het plan om te focussen op het verbeteren van de waterkwaliteit. De aanleiding was het hoge aantal mensen die lijden aan CKD. Kort na de start van het project werd een verbod op de invoer van kunstmest en bestrijdingsmiddelen ingevoerd door de Sri Lankaanse overheid in 2021. Dit had desastreuze gevolgen, waaronder lage landbouwopbrengsten, verminderde inkomsten voor boeren en voedseltekorten. Als reactie daarop heeft de overheid in 2022 het verbod opgeheven. Door deze wijzigingen ontstond er onder de bevolking een grote behoefte aan zelfvoorzienendheid als oplossing voor het voedseltekort (bijvoorbeeld door zelf groente te verbouwen).

Compost en organische mestoffen als vervanging van kunstmest

In november 2022 zijn we in samenwerking met de Universiteit van Matara gestart met het ‘Eco-Friendly Farming Project’. Kleinschalige boeren worden getraind in het maken van compost en het gebruik van organische meststoffen en het toepassen ervan op hun akkers. Compost verrijkt de bodem doordat organisch materiaal afbreekt en weer opgenomen kan worden in de bodem. Deze manier van landbouw maakt boeren minder afhankelijk van de regelgeving vanuit de overheid en zorgt ervoor dat ze minder kostbare en schadelijke kunstmest hoeven te kopen en gebruiken. Dit zorgt op de langere termijn ook voor minder vervuiling in het grondwater.

Deze boeren kunnen op korte termijn niet volledig overstappen naar organische landbouw, aangezien dit andere vaardigheden en een grotere financiële investering vereist waarover ze momenteel niet beschikken.

Moestuinieren om voedseltekort tegen te gaan

Het moestuinenproject heeft als doel de groeiende ondervoeding onder arme boeren tegen te gaan door hen te leren om zelf groenten te telen. Daarnaast leren ze om zelf kippen te houden die ze kunnen gebruiken voor eigen consumptie. Er wordt aandacht besteed aan het maken en toepassing van compost, en er wordt gestreefd naar het zo min mogelijk gebruik maken van kunstmest. Er is nauwe samenwerking met het Departement van Landbouw in dit project.

Verbeteren van de waterkwaliteit

In samenwerking met het ministerie van Gezondheid brengen we de de waterkwaliteit in Wellawaya en Thanamalwila in kaart. De aanleiding hiervan is het hoog aantal gevallen van CKD in Sri Lanka. Het doel is om de dorpsbewoners en boeren bewust te maken van de negatieve invloed van slecht water op hun gezondheid, evenals de relatie tussen het overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en de waterkwaliteit. Bovendien wordt het opvangen en gebruiken van regenwater voor drinken en koken gepromoot en gestimuleerd.

GreenGrow Solutions voor duurzame landbouw in Sri Lanka.

GreenGrow Solutions is een veelbelovend initiatief dat de uitdagingen van het verbod op kunstmest en bestrijdingsmiddelen aanpakt door de focus te verleggen naar organische landbouwpraktijken. Door boeren te trainen in het maken en gebruiken van compost als meststof, wordt duurzaam bodembeheer bevorderd. De promotie van moestuinen helpt boeren meer zelfvoorzienend te leven. En de bewustwording rondom waterkwaliteit zorgt voor een beter kwaliteit van leven op de lange termijn.

Door nauwe samenwerking met overheidsinstanties zoals het ministerie van gezondheid en het departement van landbouw, streeft dit project naar duurzame oplossingen voor de gezondheids- en landbouwuitdagingen in de regio.

Als de resultaten gunstig zijn, zullen getrainde boeren worden ingezet om andere boeren te ondersteunen bij het implementeren van organische landbouwmethoden, wat bijdraagt aan een duurzame en voedselzekere landbouwsector.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen! Schrijf je hier in.

Nieuwsbrief archief

Benieuwd wat je van ons kan verwachten?

Lees hier voorgaande nieuwsbrieven.

Laat je inspireren

Schrijf je in en ontvang verhalen van moedige mensen in Sri Lanka in je mailbox.