Sri Lanka

Organische landbouw

Waarom starten met organische landbouw?

Vanwege een groot tekort aan buitenlandse valuta heeft de Sri Lankaanse regering in april 2021 een verbod ingevoerd op de import van kunstmest en landbouwbestrijdingsmiddelen en de boeren per direct gevraagd/verplicht om over te stappen op organische landbouw. Landbouwdeskundigen waarschuwden meteen voor een mogelijke voedselcrisis. Het land is nog niet klaar om over te stappen op 100% organisch.

Dit verbod  werd in augustus 2021 weer deels ingetrokken, maar het kwaad was toen al is geschied. De productie ging omlaag, waarmee de voedselzekerheid ook in het geding kwam. De prijzen van de landbouwproducten zijn fors gestegen (voor de gebruikers) en er is geen geld (geen dollars meer) om kunstmest te kopen. Al met al een ramp voor de armen.

Omdat kunstmest geen goede optie meer is, focussen we op het gebruik van organische compost als meststof voor de gewassen. Arthacharya en Sampath hebben in samenwerking een programma opgezet om de boeren in Wellawaya en Tanamalwila te ondersteunen.

Starten met Organische Landbouw

In November 2021 is Arthacharya begonnen met het selecteren van gemotiveerde boeren. Deze hebben een uitgebreide training gekregen door landbouw veldwerkers van de overheid in het maken van compost. Ze hebben ook het benodigde landbouwgereedschap daarvoor gekregen.

Organische landbouw project - start

Begin maart 2022 is gestart met het aanleggen van composthopen op 4 locaties in Wellawaya en Tanamalwila regio. Bij iedere compost-proef zijn 11 boeren betrokken die ter plaatse praktisch ondersteund worden door de landbouw veldwerkers. Het composteringsproces duurt 3 maanden waarna de compost als meststof gebruikt kan worden in het nieuwe landbouw seizoen dat start in juni.

Verloop van het project:

Bij de eerste 4 composthopen was het verzamelde organisch materiaal door de boeren handmatig fijn gemaakt. Een arbeidsintensief karwei maar ook moeilijk om het materiaal voldoende klein te maken. Hoe kleiner de ingangsmaterialen hoe beter het composteringsproces verloopt. Om dit te verbeteren zijn 4 eenvoudig te transporteren haksellaars aangeschaft en aan de boeren ter beschikking gesteld.

Gezien de enorme behoefte aan meststof is besloten om het project op te schalen tot 20 locaties. Hiervoor zijn 160 nieuwe boeren geselecteerd en getraind.

Impact van het project

De stand van zaken op dit moment is dat er op 4 locaties de geproduceerde compost toegepast wordt bij de verbouw van de gewassen. Het oogsten van deze gewassen zal in september plaats vinden.

Daarnaast zijn er 20 nieuwe composthopen aangelegd gebruik makend van de aangeschafte hakselaars voor het volgende landbouw seizoen dat in oktober start.

Organische landbouw project

In juli gaat vanuit Nederland, in het kader van PUM, een composterings/organisch landbouw consultant de projectlocaties samen met de lokale landbouw veldwerkers bezoeken om de voortgang te evalueren en eventuele aanbevelingen te doen voor verbeteringen.

Het compostering proces duurt ongeveer 3 maanden en wordt nauwkeurig gevolgd en begeleid door landbouw-veldwerkers van de overheid.  Vanaf juni wordt de gemaakte compost gebruikt bij de verbouw van de gewassen. Op dat moment worden ook weer nieuwe composthopen aangemaakt voor gebruik in het landbouwseizoen dat start in het najaar. Op deze manier kan er duurzaam omgegaan worden met de voeding uit de bodem en is kunstmest niet meer nodig.

Vervolg project organische landbouw

Als de resultaten in het najaar goed zijn, zullen we het project verder uitgebreiden. We willen dan de getrainde boeren inzetten om andere lokale boeren te helpen met het maken van hun eigen compost.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen! Schrijf je hier in.

Nieuwsbrief archief

Benieuwd wat je van ons kan verwachten?

Lees hier voorgaande nieuwsbrieven.

Laat je inspireren

Schrijf je in en ontvang verhalen van moedige mensen in Sri Lanka in je mailbox.