Sri Lanka

Sampath’s impact in 2023 en vooruitzicht voor 2024

Afgelopen jaar stond vooral in het teken van samenwerking met Wilde Ganzen en de focus op microkrediet. Met Wilde Ganzen werkten we samen in alle projecten. Dit gaf ons de mogelijkheid om onze hulp flink uit te breiden. Er kwam flink wat extra budget beschikbaar. Ook voor microkrediet. En die hulp was hard nodig.

Sampath als reddingsboei

Alle buitenlandse NGO’s hebben zich de laatste jaren teruggetrokken uit Sri Lanka. En daarbij kwam dat de binnenlandse banken ook geen ruimte hadden en hebben om te helpen. Dat heeft als gevolg dat Sampath de enige partner is die Arthavida financiert.

Zij hebben daardoor een chronisch tekort aan middelen. De behoefte bij cliënten is groot, het beschikbare budget om te helpen is klein. Er is daarom een constante worsteling tussen aflossen van de leningen aan Sampath en nieuw geld voor leningen aan cliënten. Wij zijn, ook voor 2024, steeds op zoek naar partijen die kunnen helpen, met leningen aan Arthavida, onze partner. En dan hebben we het over een grote behoefte. Want de vraag is groot bij de 16 kantoren in Sri Lanka. Het aantal uitstaande kredieten is, mede om genoemde tekort, gedaald van 25.000 naar 15.000.

Met onze projecten, vooral die in het Community College, zie hieronder, leiden we veel mensen op zodat ze daarna in staat zijn, om een eigen bedrijfje te starten. En daarvoor is geld nodig. Dus mocht u tips hebben hoe we anderen kunnen verleiden om mede te financieren, laat het horen!

Samenwerking tussen Arthacharya en Arthavida

Onze beide partners zijn bezig met armoedebestrijding. Dat doen ze door middel van microkredieten, maar steeds meer zijn ze zich ervan bewust dat “social mobilization en empowerment” ook heel belangrijke middelen zijn om het doel te bereiken.

Arthacharya kan dit met haar team bereiken door:

 1. Trainen van de medewerkers van Arthavida in social mobilisation en planning
 2. Trainen van de cliënten van Arthavida met de sociale projecten zoakls bijen, maar vooral in de community colleges.
 3. Het overbrengen en coördineren van allerlei kennis bij de overheid naar de clienten van Arthavida.

Arthavida kan het doel bereiken door:

 1. Kredieten verstrekken aan de cliënten van Arthacharya wanneer zij, na het volgen van een training, een bedrijfje starten
 2. Spaardeposito’s van hen aannemen
 3. Een stukje van de winst op de microkredieten af te staan aan Arthacharya voor het realiseren van de sociale projecten.

Want, Arthacharya voert haar projecten uit door schenkingen te krijgen. Zij verdienen niet met hun activiteiten. Arthavida daarentegen zet kredieten uit en maakt daarmee, als ze het goed doen, winst. Een stukje van die winst mag dan naar Arthacharya. En de rest van de (kleine) winst is nodig om nieuwe activiteiten te ondernemen in het kader van de armoedebestrijding.

En dit bewustzijn is sinds 2023 sterk aanwezig. In de plannen van 2024 wordt daarmee gewerkt!

Community College in 2023

Er vinden belangrijke ontwikkelingen plaats in het Community College-project. Naast de lopende activiteiten in Wellawaya en Nikaweratiya zijn we nu ook gestart in Tanamalwila. Allemaal in samenwerking met de Vebego Foundation. In Tanamalwila zijn we bezig met de bouw van een gloednieuw gebouw.

In alle colleges trekken we veel bezoekers, met aantallen tussen de 1500 en 2000 per maand! Maar nog indrukwekkender is het resultaat van de recent gehouden evaluatie onder de leerlingen. Hieruit blijkt dat 70% van de deelnemers na voltooiing van hun opleiding nu een extra inkomen heeft verworven. Dit gebeurt soms via een baan, maar vaker nog door het starten van een eigen bedrijfje, waarbij microkrediet van Arthavida vaak een cruciale rol speelt.

In het community college wordt zeer ingespeeld op de behoefte in de markt. Foto’s van de cursus Zo ziet u hieronder foto’s van de cursus reparatie mobiele telefoon en Koreaanse taal. De mobiele telefoon is ook daar enorm belangrijk en er is werk voor hen. Koreaans is bijzonder. Korea haalt de banden met Sri Lanka enorm aan en velen willen er meer van weten, denken zelfs eraan om te emigreren. Dat laatste is voor het land natuurlijk niet zo erg leuk, een brain drain is het gevolg. En niet alleen naar Korea!

Preschool: een blijvend succes

De kinderen daar geven niet alleen de moeders ruimte om te werken op het land, maar ze leren ook, voorbereiden op regulier onderwijs, maar ook dansen en zingen, ter voorbereiding van het schoolconcert in december.

Geplande trainingen 2024

In 2024 bieden we diverse gratis trainingen aan, waaronder beauty, naaien, food technology, haren knippen, batikken, bruiden opmaken en kleden. Maar ook business skills, gezondheid, kunst, bijlessen voor studenten, huiselijk geweldpreventie, positief denken, en drugsgebruikpreventie. Daarnaast is er natuurlijk de bibliotheek waar zeer actief gebruik van wordt gemaakt.

Deze trainingen beogen dat er niet alleen geld kan worden verdiend door de deelnemers, maar ook verschillende vaardigheden aan te leren en bewustzijn te vergroten.

De mensen in de regio zijn er de laatste jaren onder de economische crisis alleen maar armer op geworden, maar het lange termijn plan is, dat ze zelf gaan bijdragen, misschien op termijn een stukje terugbetalen, maar ook dat er lokale sponsoren worden gevonden, en dat Arthavida, zoals boven genoemd, gaat bijdragen.

In maart 2024 zal het nieuwe pand in Tanamalwila worden geopend. Dat wordt weer een groot event. Egbert zal er namens Sampath naar toe gaan en enkele bestuursleden van Vebego zullen erbij zijn. De officiële opening zal gebeuren door de dep. Ambassadeur van Nederland in Sri Lanka!

Bijenpoject: al 200 imkers erbij

Dit project loopt zeer goed. Er zijn inmiddels meer dan 200 boeren die imkeren. De eerste honing wordt verkocht, en het project is zodanig aantrekkelijk, dat mensen zich nu zelf aanmelden om mee te doen.

Er zijn inmiddels ook nog ruim 200 boeren in training. En die training wordt nu gegeven door een aantal collega’s, die medio 2023 door Jan Arie van Berkum, onze man die door PUM werd uitgezonden naar Sri Lanka, zijn opgeleid. Binnen afzienbare tijd zijn er meer dan 400 boeren die honing produceren en extra inkomen te verdienen.

Een team onder leiding van Chamilla (midden), met hulp van Jan Arie (rechts) uit Nederland en Vimukthi (links, de baas van beekeeping op het ministerie) regelen het project. Zij worden geholpen door 3 technische mensen die de boeren bezoeken.

Ondersteuning op gebied van kennis is vanuit Nederland binnenkort niet meer nodig. In 2024 wordt een belangrijke nieuwe stap gezet. We gaan een klein gebouw optrekken naast het community college in Wellawaya, waar de staf van het project een eigen ruimte krijgt. En een ruimte waar men voorraad hulpmiddelen kan aanhouden en verkopen die de boeren bij hun activiteiten nodig hebben. En nog verder vooruit kijkend: men heeft het plan om van daaruit ook te starten met de verkoop van honing.

Start van Home Gardening

Enkele maanden geleden zijn we begonnen met een project om mensen met beperkte middelen te leren hoe ze op een stukje grond groenten en fruit kunnen verbouwen voor eigen gebruik.

Het doel is niet alleen genoeg voor eigen gebruik te telen, maar ook om hen verschillende gewassen te leren verbouwen voor een gevarieerder en gezonder voedingspatroon. Daarnaast hebben we elke deelnemer voorzien van een aantal kippen. Een klein team van begeleiders bezoekt regelmatig de deelnemers om te helpen bij problemen en hen te motiveren. Lees hier meer over het thuistuinieren project.

Voor het jaar 2024 zijn vele activiteiten gepland:

 1. Trainingen, op allerlei gebied: grond bewerken, voedingsleer, organisch tuinieren, zaaien en planten, ondernemerschap, enz.
 2. Distributie van zaden en planten, plastic tanks voor water, distributie van kippen enz.
 3. Lessen hoe alles vast te leggen voor de toekomst, ook heel belangrijk!
 4. Groepsbezoeken om van elkaar te leren.

Eco Friendly Farming

Doel van het project is om samen met de mensen van het ministerie van landbouw de kennis en technieken van lokale compostproductie (organische mest) te verspreiden. Een van de methodes die daarbij zullen worden gebruikt is via de aanleg van proefvelden de boeren te demonstreren hoe de nieuwe methode kan werken.

Dit project loopt wel maar nog niet goed genoeg. Onder leiding van een docent van de universiteit van Matera, Dr. Rajika, instrueren 2 community facilitators de boeren hoe betere methodes kunnen worden toegepast.

Voor 2024 zijn allerlei projecten gepland: toepassen van wormencompost, leren mulchen (het toedekken van de grond met een laag organisch materiaal, wat door de natuur wordt opgenomen en verwerkt, waardoor je je akker als het ware bemest), workshop Good Agricultural Practices (GAP), een methode vanuit de overheid hoe je land te bewerken. Ook heel belangrijk: workshop vloeibare meststof en gebruik van insectewerende waterige oplossingen met verschillende bladmaterialen.

Dit klinkt allemaal erg theoretisch, Om een en ander ook praktisch te maken voor de boeren zal Pius Floris, onze technische vrijwilliger, in februari naar Sri Lanka gaan om te helpen.

Preventie van chronische nierziekte

Door het gebruik van teveel kunstmest en bestrijdingsmiddelen om zeker te zijn dat de oogst niet mislukt zijn veel waterputten en het oppervlaktewater verontreinigd geraakt. Dit water wordt ook gebruikt als drinkwater en voor het koken waardoor men teveel mineralen binnen krijgt.

In ons project gebied komt relatief veel chronische nierziekte voor (ook wel CKD(u) genoemd). Een ziekte waar velen aan dood gaan. De overheid helpt nauwelijks, dus heeft Arthacharya samen met ons een plan gemaakt. Arthacharya is samen met de gezondheidsorganisatie van de overheid in de regio begonnen met voorlichting en het testen van bewoners op CKD(u) en ze bewust te maken hoe te handelen om dit te voorkomen.

Een van de acties hierbij is om de waterbronnen te testen op de kwaliteit van het water en de bewoners informatie te geven over de kwaliteit van het water en welke water voor welk doel gebruikt mag worden. Vervuild water alleen voor het wassen (kleding en personen) en schoon water voor drinken en koken.

In het plan voor 2024 staan een aantal activiteiten gepland:

 1. Inventarisatie van de doelgroep, de gebieden, de vervuilingen etc.
 2. Bewustzijn creëren en de doelgroepen inventariseren via groepsbijeenkomsten en scholen.
 3. Screening van patiënten en hen in contact brengen met de klinieken van de overheid.
 4. Waterbronnen testen.
 5. Regenwater opslaan mogelijk maken, omdat dit gezonder is dan het water uit de natuurlijke bronnen.

Samenwerking Wilde Ganzen

We werken heel nauw samen met Wilde Ganzen. Zij zijn zo positief over onze projecten, dat we een 3-jarige samenwerking met hen zijn aangegaan. 2023 was het eerste jaar daarvan. Inmiddels is het plan voor 2024 goedgekeurd. Totale budget is weer €300.000. Hiervan gaat een groot deel besteed worden aan microkrediet. Zoals boven vermeld is de behoefte daar veel groter dan wij aankunnen. Dus mocht u andere bronnen kennen, neem contact met ons op!

Logo-Wilde-Ganzen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen! Schrijf je hier in.

Nieuwsbrief archief

Benieuwd wat je van ons kan verwachten?

Lees hier voorgaande nieuwsbrieven.

Laat je inspireren

Schrijf je in en ontvang verhalen van moedige mensen in Sri Lanka in je mailbox.